Podatki od dawien dawna budzą niezadowolenie społeczeństwa. W wielu przypadkach było ono jednak aż tak wielkie, że przekształciło się w ogromne krwawe bunty. Przykładem takiego przeciwstawienia się podatkom, a w tym także władzy był bunt whiskey, który jak łatwo się domyślić dotyczył właśnie tego alkoholu, a konkretnie nałożonego na niego podatku akcyzowego.

Whiskey stanowiła dla większości rolników formę konserwacji nadmiaru zboża. Dodatkowo stanowiła również środek barterowy, który pozwalał im na utrzymanie gospodarstwa. Biednych farmerów nie było po prostu stać na opłacanie tej daniny.

Rząd chciał jednak tym sposobem pokryć długi zaciągnięte przez Kongres Kontynentalny podczas wojny o niepodległość. Mali producenci podatek mieli płacić od 1 galona wyprodukowanego alkoholu (mniej niż 4 litry) natomiast masowi producenci po osiągnięciu pewnego poziomu produkcji mogli osiągnąć stałą stawkę podatku.

Obywatele USA ostatecznie zaczęli organizować ataki na instytucje federalne. Mimo iż bunt został stłumiony, aresztowano zaledwie kilkunastu rebeliantów.


Podatek na whiskey nigdy nie przyniósł zamierzonego skutku i nie zapełnił budżetu o zakładaną kwotę.Opublikowano w Etykiety: , , 0 komentarze Autor: W. Potocki o 12:17  

Inwentaryzacja na koniec roku!

(czwartek, 13 lipca 2017)

Niezależnie od sposobu opodatkowania przedsiębiorcy posiadają obowiązek sporządzenia remanentu na koniec każdego roku. Spis natury powinien składać się z następujących elementów:
-nazwisko i imię właściciela zakładu bądź nazwę firmy,
-datę opracowania spisu,
-kolejny numer pozycji arkusza “spis natury”,
-szczegółowe określenie towarów i składników spisu natury,
-jednostkę miary,
-ilość stwierdzoną w czasie spisu,
-cenę w złotych i groszach za jednostkę danej miary,
-wartość wynikającą z przemnożenia towaru i jego ceny jednostkowej,
-łączną wartość spisu z natury,
-klauzulę “spis zakończono na pozycji…”,
-podpis osób sporządzających spis oraz właściciela zakładu.

Co ważne, jeżeli przedsiębiorca nie posiada na stanie towarów handlowych, wówczas wartość inwentaryzacji jest równa 0 zł i ona również musi odnaleźć się w księdze.

Inwentaryzację wykonuje się 2 razy w roku. Na początku jako remanent początkowy, czyli pierwsza ewidencja, a następnie jako końcowy i jest to ostatnia pozycja w sprawozdaniu finansowym.

Wartość spisu natury nie ma żadnego wpływu na wysokość przychodu.

Opublikowano w Etykiety: , , 0 komentarze Autor: W. Potocki o 06:33  

Podatek pogłówny

(czwartek, 22 czerwca 2017)


Podatek pogłówny stanowi formę opodatkowania osobistego. Zakłada, iż każdy podatnik zobowiązany jest do opłacania nominalnej kwoty podatku.
Różni się on od podatku dochodowego przede wszystkim tym, iż przedmiotem opodatkowania jest sama osoba, a nie jej dochód. Przyjmuje charakter regresywny.

Podatek pogłówny to jedna z najstarszych form opodatkowania. Jego historia sięga aż starożytności. Przez bardzo długi okres stanowił podstawowy podatek w poszczególnych państwach. Aktualnie jego znaczenie zmalało z powodu wprowadzenia podatku dochodowego.

W Polsce ta forma opodatkowania wprowadzona została w XVI w. Na początku nakładany był wyłącznie na ludność żydowską, mając zapewnić jej w zamian opiekę monarszą.

O jego ponowne wprowadzenie w Polsce ubiega się polityk Janusz Korwin-Mikke założyciel partii KORWiN, który słynie ze swoich kontrowersyjnych propozycji.

Zobacz też: Ordynacja podatkowa

Opublikowano w Etykiety: , , , 0 komentarze Autor: W. Potocki o 07:04  

Skala podatkowa - co to takiego?

(czwartek, 1 czerwca 2017)

Skala podatkowa jest to wzór, na którego podstawie określa się wysokość podatku jaki zapłaci podatnik w danym roku od uzyskanego dochodu.

Wszystkie przedziały w skali podatkowej to progi podatkowe, które określają jaką stawką podatku opodatkowane są dochody osoby płacącej podatek. Jeśli przekroczymy dany próg podatkowy, to zmieni się stawka podatku.

W Polsce skali podatkowej dotyczy podatek dochodowy od osób fizycznych.

Opublikowano w Etykiety: , , 0 komentarze Autor: W. Potocki o 08:37  

Spółka cywilna oraz osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą mogą prowadzić uproszczoną księgowość bez większych problemów, Do wyboru jest wiele metod prowadzenia tego typu księgowości - karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych czy podatkowa księga przychodów i rozchodów.

Oczywiście przywilej prowadzenia uproszczonej księgowości przysługuje spółką cywilnym i osobą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą do momentu przekroczenia limitu prowadzenia ksiąg rachunkowych. Jeżeli limit prowadzenia ksiąg rachunkowych zostanie przekroczony, przejście z uproszczonej na pełną księgowość będzie konieczne.

Pełna księgowość w spółce cywilnej lub u jednoosobowego przedsiębiorcy jest bardzo rzadką sytuacją. Najczęściej spółki cywilne czy przedsiębiorcy osiągający przychody, zmuszające ich do prowadzenia pełnej księgowości, przekształcają się w inne formy prawne przedsiębiorstw, gdzie najczęściej prowadzenie księgowości jest obowiązkowe.

Przypomnieć należy, że jeśli zdarzy się przypadek, gdy spółka cywilna lub jednoosobowy przedsiębiorca będzie prowadzić pełną rachunkowość, zadaniem kierownika jednostki będzie założenie księgi rachunkowej i to w niej ewidencjonowanie operacji gospodarczych. Pod koniec roku obrachunkowego jego obowiązkiem będzie również wykonanie sprawozdania finansowego, oraz złożenie go w Urzędzie Skarbowym i KRS.

Opublikowano w Etykiety: , , 0 komentarze Autor: W. Potocki o 09:22  

Deklaracja podatkowa

(czwartek, 20 kwietnia 2017)

Powszechna definicja deklaracji podatkowej opiera się na przekonaniu, że deklaracja podatkowa to niezbędne informacje przekazywane organom podatkowym na dokładnie określonych drukach. Definicja zawarta w Ordynacji Podatkowej jest bardzo podobna, ponieważ poprzez deklarację rozumie zeznania, wykazy i informacje, do składania których zobligowani są podatnicy, płatnicy i inkasenci.

Deklaracje podatkowe mają charakter dwojaki. Pierwszy związany jest z obliczaniem na podstawie deklaracji podatkowej wysokości zobowiązania podatkowego, jeśli organ nie wyda decyzji określającej innej wysokości podatku. Tak wypłacany jest na zasadach ogólnych podatek dochodowy od osób fizycznych. Jest to tak zwana procedura samoobliczenia podatku.

Drugi rodzaj deklaracji zakłada podawanie przez podatnika wymaganych danych, ale bez samodzielnego obliczania podatku. Podatek wynika zatem z decyzji wydanej przez urząd na podstawie złożonej deklaracji. Dotyczy to na przykład podatku od spadków i darowizn.

Warto pamiętać, że istnieje trzecia grupa deklaracji, niezwiązanych bezpośrednio z określonym zobowiązaniem podatkowym. Jest to na przykład NIP-1 czy VAT-R.

W polskim systemie podatkowym istnieje wiele różnych deklaracji podatkowych. Samych wzorów deklaracji PIT, uwzględniając różnego rodzaju załączniki, można naliczyć około 50.


Opublikowano w Etykiety: , , 0 komentarze Autor: W. Potocki o 11:50  

Centrum Obsługi Podatnika

(środa, 29 marca 2017)

Zminimalizowanie oszustw podatkowych i usprawnienie systemu poboru podatków to jedne z celów, które chce osiągnąć rząd. Z tego powodu podejmowane jest bardzo wiele działań, które mają w tym pomóc. Zaliczamy do nich np. utworzenie Centrum Obsługi Podatnika. Co to takiego?

Centrum Obsługi Podatnika będzie niosło pomoc dla wszystkich podatników bez względu na urząd pod który podlega dana osoba.

Od 1 września 2015 r. Administracja Podatkowa uruchomiła pierwsze centra obsługi, dzięki którym podatnicy mogą załatwić swoje sprawy nie tylko we własnym Urzędzie Skarbowym, ale także w wybranych miejscach na terenie kraju. Ponadto w centrach, oprócz spraw podatkowych, będzie można złożyć wybrane dokumenty z obszaru ZUS i akcyzy.

Opublikowano w Etykiety: , , 0 komentarze Autor: W. Potocki o 10:19  

 
Copyright Template 2005-2019. Hello Wiki designed by Fen, Blogger Templates by Blogcrowds